nyheter och forskning

2016-05-23
Vill du vara med i ett nytt forskningsprojekt, klicka på den blåa symbolen nedan

Befinner du dig i risk att begå sexuella handlingar mot barn?
2016-02-25

På ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset, pågår en studie med syfte att hjälpa personer med tändningsmönster mot barn att avstå från sexuella handlingar mot barn.
Vi testar en ny medicin för ändamålet och behöver försökspersoner till detta. Studien syftar också till att undersöka de bakomliggande riskfaktorerna. En mindre ersättning utgår.
Full diskretion och hög grad av anonymitet utlovas.

Ring PrevenTell 020-66 77 88, vardagar mellan 12-14.30

För mer information om studien klicka här