Att få hjälp att öppna sig är det första steget.

Att få stöd och behandling är det andra.

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dem som upplever att de tappat kontrollen över sin sexualitet, som känner oro för sina tankar och handlingar, eller är rädda att göra sig själva eller andra illa. Linjen ska öka möjligheten att få hjälp och behandling i tid och målsättningen är att förebygga sexuella övergrepp genom program riktade till personer i riskzonen. Bakom PrevenTell står ANOVA – fd. Centrum för Andrologi och Sexualmedicin.

Alla som upplever oro, rädsla, ångest eller har frågor om sina sexuella fantasier och handlingar kan ringa PrevenTell. Den som är anhörig eller på annat vis berörs, är förstås också välkommen att höra av sig. Den som ringer kan vara anonym, samtalet är helt gratis och numret syns inte på telefonräkningen.

Vi som svarar i telefon är sjuksköterskor, legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Vi har alla stor erfarenhet av att prata och svara på frågor som rör det sexuella området. De som ansvarar för behandlingen på ANOVA är psykiatriker, psykologer, psykoterapeuter och sjuksköterskor. Behandlingen syftar i första hand till att förhindra och stoppa oönskade eller otillåtna sexuella beteenden med negativa konsekvenser – för såväl den egna personen som för andra i omgivningen.

Den som är folkbokförd i Stockholm kan kontakta ANOVA direkt och få en tid, ingen remittering krävs. Bor man inte i Stockholm är man välkommen att ringa PrevenTell för att få stöd direkt på telefon och hjälp med var man kan vända sig för behandling. Vi har byggt upp en nationell hänvisningsbank med ett nätverk av aktörer som kommer i kontakt med vår vårdgrupp – akutpsykiatrin, vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, rättspsykiatrin, beroendevården, habilitering, ungdomsmottagningar, mansverksamheter, mansjourer och privata aktörer som arbetar med sexologiska frågeställningar.

Uppdraget att utveckla ANOVAS:s befintliga verksamhet med hjälplinjen PrevenTell kommer från regeringen och projektet är unikt i världen. Har du som vårdgivare frågor om hjälplinjen, ANOVA´s verksamhet och behandlingen så är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-517 732 00.