Arkiv

Forskning och rapporter

Sammanfattning av rapport om nationellt kunskapscentrum September 2020
Läs rapporten genom att klicka på texten.

Rapport om nationellt kunskapscentrum September 2020
Läs rapporten genom att klicka på texten.

Förslag om inrättande av nationellt kunskapscentrum vid Karolinska Institutet
Läs rapporten genom att klicka på texten.

Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital PROPOSAL Summary September 2020
Läs rapporten genom att klicka på texten.

An integrated model to assess and
treat compulsive sexual behaviour
disorder

Läs rapporten genom att klicka på texten.

Naltrexone in Compulsive Sexual Behavior Disorder: A Feasibility
Study of Twenty Men

Läs rapporten genom att klicka på texten.

Sexual addiction 25 years on: A systematic and methodological review of
empirical literature and an agenda for future research

Läs rapporten genom att klicka på texten.

Internet-Administered Cognitive Behavioral Therapy for Hypersexual
Disorder, With or Without Paraphilia(s) or Paraphilic Disorder(s) in
Men: A Pilot Study

Läs rapporten genom att klicka på texten.

A Randomized Controlled Study of Group-Administered Cognitive
Behavioral Therapy for Hypersexual Disorder in Men

Läs rapporten genom att klicka på texten.

Stegvis skillnad
Läs rapporten genom att klicka på texten.

Hypersexual Disorder According to the Hypersexual Disorder Screening
Inventory in Help-Seeking Swedish Men and Women With Self-Identified
Hypersexual Behavior

Läs rapporten genom att klicka på texten.

Interpersonal violence, early life adversity, and suicidal behavior in hypersexual men
Läs rapporten genom att klicka på texten.

Methylation of HPA axis related genes in men with hypersexual disorder
Läs rapporten genom att klicka på texten.

Slutrapport till regeringen

2015-03-20

Läs slutrapporten genom att klicka på texten.

PrevenTell har fyllt 1 år

2013-03-22

Nu har PrevenTell varit öppen i ett helt år. Omkring 350 unika samtal har tagit emot sedan invignigen i mars 2012. Bakom PrevenTell står CASM – Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Karolinska Universitetsjukhuset i Huddinge.

Invigning av PrevenTell

2012-03-22

Nu invigs PrevenTell, en nationell hjälplinje för dem som upplever att de tappat kontrollen över sin sexualitet. Linjen ska öka möjligheten för människor i riskzonen att få hjälp och behandling i tid. Bakom PrevenTell står CASM – Centrum för Andrologi och Sexualmedicin och invigningen sker i CASM´s lokaler på Karolinska Universitetsjukhuset i Huddinge.