Hur går behandlingen till?

Du träffar i allmänhet en psykiater vid ett första samtal och sedan en psykolog. Dessa samtal syftar till att göra en bedömning av dina problem och undersöka om det kan finnas andra hälsofrämjande saker som du kan behöva hjälp med, innan en eventuell behandling inleds. All behandling hos oss anpassas efter just dina behov, den är helt frivillig och sker i samråd med dig. Vi kan erbjuda behandling med mediciner och samtal (psykoterapi), individuellt eller i grupp. Om det är aktuellt, och du samtycker, samarbetar vi också med andra vårdgivare. Behandlingstiden varierar från ett par månader till ett par år, helt utifrån hur just dina problem ser ut. Behandlingen syftar till att förhindra oönskade eller otillåtna sexuella beteenden med negativa konsekvenser – för såväl dig som för andra i omgivningen. Den hjälper dig också att stärka de sexuella uttryck som är positiva för dig och andra.