Om oss

PrevenTell är en hjälplinje dit du som är orolig för din, eller någon annans, sexualitet kan ringa anonymt. Linjen – som startats av ANOVA – fd. Centrum för Andrologi och Sexualmedicin – ökar möjligheten att få hjälp och behandling i tid. ANOVA är en multidisciplinär verksamhet med tvärvetenskaplig profilering. Sedan april 2006 utreder, diagnostiserar och behandlar vi patienter med bland annat sexuella funktionsstörningar, sexuella avvikelser och så kallad hypersexuell störning (sexmissbruk). Vi som arbetar på ANOVA är psykiatriker, rättspsykiatriker, endokrinologer/ androloger, urologer, psykologer, socionomer och sjuksköterskor. Som patient kommer du till mottagningen genom att ta egen kontakt, eller på remiss från bland annat öppenvårdspsykiatrin. Satsningen att utveckla ANOVA:s befintliga verksamhet med hjälplinjen PrevenTell kommer från regeringen och projektet är unikt i världen.