nyheter och forskning

2022-12-10
Behandling av oönskad sexualitet

Upplever du en oönskad sexuell dragning till barn eller minderåriga? Mår du dåligt på grund av ditt sexuella intresse eller skapar det andra problem i ditt liv? Kanske är du orolig att ditt sexuella intresse ska leda till olagliga beteenden över internet eller i verkliga livet?

På ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, har vi lång erfarenhet av att behandla personer med oönskade sexuella intressen. Vi startar en ny studie (PARACHUTES) där vi ska mäta effekten av läkemedelsbehandling och psykologisk behandling vid oönskad sexuell dragning till minderåriga.

Är du intresserad?


Om du undrar över något eller vill göra en intresseanmälan kontaktar du Hjälptelefonen PrevenTell: 020-667788. Du kan också kontakta oss vi e-post info@preventell.se eller lämna ett meddelande så ringer vi upp dig nästkommande arbetsdag. Du kan också kontakta ANOVA direkt: 08-517 732 00.

Vi som arbetar med projektet är legitimerade läkare och legitimerade psykologer/psykoterapeuter som omfattas av sjukvårdslagens sekretessbestämmelser.

Ansvarig för studien är Professor Jussi Jokinen.

Studie om sexuella avvikelser och andra tillstånd med risk för sexuellt våld; en fall-kontroll studie

Vi vet att en oönskad sexualitet kan leda till skamkänslor och ångest/nedstämdhet, svårigheter i nära relationer och i vissa fall till olagliga beteenden som drabbar andra. På ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, har vi lång erfarenhet av att behandla personer med sexuella avvikelser och andra tillstånd med riskfylld sexualitet.

Vi startar nu en studie för att öka kunskapen om tillstånden samt bidra till vidareutveckling av behandlings- och uppföljningsrutiner som på sikt skulle kunna förbättra livskvalitén för berörda personer.

Om du undrar över något eller vill göra en intresseanmälan kontaktar du Hjälptelefonen PrevenTell: 020-667788. Du kan också kontakta oss via e-post eller lämna ett meddelande så ringer vi upp dig nästkommande arbetsdag.

Här kan du läsa mer om studien.

Sekretess och tystnadsplikt: Vi som arbetar med projektet är legitimerade läkare och legitimerade psykologer/psykoterapeuter som omfattas av sjukvårdslagens sekretessbestämmelser.

Anmälan till studien är möjlig mellan augusti 2022 och augusti 2027.
Ansvarig för studien är Leg. läkare Josephine Savard.